بررسی ناکامی در به دست آوردن امنیت-39012977

قسمتی از متن: تحقيقات ( هانس سليه) چگونگي تأثير استرس ( فشار رواني ) را برعمكرد غدد درون ريز و تأثير مواد مترشحة غدد دورن ريز بر عملكردهاي بدني و رفتار آشكار ساخته است. سليه (1945م. ) نشان داد كه تحت استرس يك نشانگان انطباق عمومي (General Adaptation بررسی ناکامی در به دست آوردن امنیت|39013199|iuh|دانلود تحقیق روانشناسی,مقاله روانشناسی,پایان نامه روانشناسی,استرس,واکنش روانی,دانلود تحقیق در مورد امنیت روانی,سندرم انطباق عمومي,واكنش‌هاي فيزيولوژيك به استرس,واكنش‌هاي رواني ,واکنش سايكولوژيك به استرس
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان بررسی ناکامی در به دست آوردن امنیت وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

قسمتی از متن:
تحقيقات ( هانس سليه) چگونگي تأثير استرس ( فشار رواني ) را برعمكرد غدد درون ريز و تأثير مواد مترشحة غدد دورن ريز بر عملكردهاي بدني و رفتار آشكار ساخته است.
سليه (1945م. ) نشان داد كه تحت استرس يك نشانگان انطباق عمومي
(General Adaptation Syndrome ) پديد مي‌آيد.
هورمونهاي قشر غدد فوق كليه ( Adreal Gland ) مسئول اين واكنش فيزيولوژيك هستند. سليه، حيوانات متعدد را در آزمايشگاه در شرايط فشار رواني قرار داد. او دريافت كه وقتي آسيبهاي محيطي يا بدني اين حيوانات را تهديد مي‌كند، عملكرد غدد مترشحة دروني افزايش مي‌يابد. بدين معني كه رنگ غدة فوق كليه از زرد به قهوه‌اي تغيير مي‌كند، حجيم مي‌شود، شروع به رهاسازي مواد ذخيره‌اي خود يعني ( استروئيدها‌ ) مي‌نمايد، وقتي كه وضعيت استرس‌زا از ميان مي‌رود، ظاهراً غدة آدرنال به حالت عادي بازگشته و عملكردهاي عادي خود را آغاز مي‌كند.

فهرست:
سندرم انطباق عمومي
واكنش‌هاي فيزيولوژيك به استرس
واكنش‌هاي رواني يا سايكولوژيك به استرس
امنيت
واكنش‌هاي فرد در برابر تغييرات محيطي
ناكامي
حركت به سوي امنيت
رفتارهاي فرد براي بدست آوردن احساس امنيت مجدد
زمينه‌هاي كاربرد
كتابنامة فارسي
كتابخانة انگليسي