بررسی تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان-32009318

تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق با گرایش برنامه ریزی درسی در 99 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد. ============بررسی تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان|32009540|iuh|تحقیق ارائه تكليف,مقاله محل تمرين,پایان نامه عملكرد تحصيلي,بررسی تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان,پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی,تاریخچه تکلیف شب,عوامل موثر در یادگیری,موقعیت و محیط یادگیری,عملکرد تحصیلی,تأث
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان بررسی تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته روانشناسی
میباشد. این تحقیق با گرایش برنامه ریزی درسی در 99 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

====================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
باتشکر مدیریت سایت
=====================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:
چكيده
پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثيرارائه تكليف به روش حل تمرين برعملكردتحصيلي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي آموزش وپرورش منطقه دشمن زياري در سال تحصيلي 87 - 88 موردبررسي قرارگرفته است.
باتوجه به ماهيت واهداف تحقيق اين تحقيق از نوع شبه تجربي(آزمايشي)بوده است.به اين صورت كه دو گروه آزمودني انتخاب شدند.گروهي كه تكاليف تمريني به آن هاارائه شده،به عنوان گروه آزمايش؛وگروه ديگر که تكاليف تمريني به آن ها ارائه نشده است،عنوان گروه كنترل بوده اند.در اين پژوهش از طرح پيش آزمون – پس آزمون استفاده شده است.
جامعه آماري اين تحقيق شامل كليه دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي آموزش و پرورش منطقه دشمن زياري در سال تحصيلي 87 - 88 است ،كه با مراجعه به آموزش و پرورش منطقه دشمن زياري كليه دانش آموزان اين پايه كه در حال تحصيل بوده اند،131نفر مي باشد . بادرنظر گرفتن تعداد كل جامعه آماري،تعدادافراد نمونه 30 نفر انتخاب شده اند ، كه از اين تعداد 15 نفر گروه آزمايش و 15 نفر گروه كنترل را شامل شده است.محقق اطلاعات رااز چند طرق مختلف از جمله : مراجعه كتابخانه اي،پرسشنامه عملكرد تحصيلي EPT جمع آوري كرده و سپس به تجزيه و تحليل آن ها پرداخته است .و فرضيه هاي تدوين شده خود را مورد ارزيابي قرار داده و بر اساس نتايج آزمون،فرضيه هارا نتيجه گيري كرده و پاسخ مسأله خود را يافته است. به منظور تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق در سطح آمار توصيفي از شاخص هاي فراواني،ميانه و درصد استفاده شده است .
براي آزمون فرضيات تحقيق از روش آماري كو واريانس استفاده شده است.لازم به ذكر است جهت تسهيل و دقت در تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار آماري SPSS استفاده شده است .
نتايج تحقيق نشان مي دهد كه ارائه تكليف به روش حل تمرين بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي آموزش و پرورش منطقه دشمن زياري تأ ثير دارد .

مقدمه
انسان عصر حاضر بخش عمده اي از زندگي خويش را به عنوان يادگيرنده در مراكزآموزشي و تحصيلي سپري مي كند و اين موجب صرف مبالغ عظيمي در زمينه هاي آموزش و پرورش مي شود.بديهي است كه شناسايي عوامل مؤثردريادگيري و راه هاي بهبود آن همواره از دغدغه هاي متخصصين تعليم و تربيت بوده است.علاوه بر اين متخصصين در جستجوي راه هايي هستندكه به كمک آن نه تنها دانش آموزان مطالب ارائه شده رادرآموزشگاه بفهمند،بلكه در امور تحصيلي خودانگيخته، فعال و علاقمند باشند و پيشرفت تحصيلي قابل توجهي كسب نمايند(قاسمي،1380).
براي برآورده ساختن نياز هاي آموزشي يك جامعه پويا ودرحال تحول،بايددر برنامه ريزي ها به طور مداوم تلاش هايي براي تحقق و تدوين يك سيستم آموزشي مؤثر در نظام آموزش و پرورش منظور شود.براي گسترش تاثير تكليف شب و تدوين مطالب ومواد سودمند براي آموزش بايد در زمينه هايي كه بحران به حساب مي آيند،به تحقيق و مطالعه پرداخته شود(سيف،1386).
امروزه درآموزش و پرورش كشورما و بسياري ازكشورهاي ديگر موضوع تكليف شب يكي از موضوعات بحث برانگيز تعليم و تربيت به شمار مي آيد.
تكليف تمريني ابزاري است كه فرصت ها و فعاليت هاي خارج از مدرسه را براي رسيدن به اهداف برنامه درسي به طور مؤثر و آگاهانه به خدمت مي گيرد.
انجام تكاليف به روش حل تمرين،موجب تثبيت و تعميق آنها مي شود،حس استقلال تقويت شده و موجب علاقمندي به علم مطالعه در فراگير مي شود.فراگيرهنگام انجام تمرين به اين باور مي رسد كه يادگيري درخارج از كلاس و مدرسه نيزامكان پذيرخواهد بود. همچنين دانش آموزان ضعيف بااستفاده از اين فرصت مي توانند خودرابا سايرين هم سطح كنند(قورچيان ،1371).
مسئله تكليف شب همواره براي دانش آموزان،معلمان و اولياي مدرسه مطرح بوده و به عنوان يك حلقه ارتباطي بين خانه و مدرسه نقش خاصي ايفامي كند و مي تواند به عنوان وسيله اي جهت ارتباط بين والدين،دانش آموزان و معلم به كار گرفته شود.
خانواده،مدرسه و جامعه سه ركن اصلي و مهم در آموزش و يادگيري افراد به ويژه دانش آموزان را شامل مي شوند. امروزه به مقوله خانواده و جامعه در يادگيري توجه مي شود. در اين راستا تكاليف دانش آموزان ضمن دارا بودن ساير نقش ها،نقش ارتباطي بين مدرسه،جامعه و خانواده را نيز ايفا و مطالب آموخته شده درمدرسه را به كار بست هاي عملي در بيرون از مدرسه تبديل مي كند(قزويني،1370).
در چند دهه اخير در دنيا هيچ موضوعي به اندازه تكليف شب مورد توجه محققان قرار نگرفته و هدف نهايي آن ها بهبودوضعيت ارائه تكليف در فرايند تعليم و تربيت است. چرا كودكان هم چنان از انجام دادن تكاليف گريزان اند؟چه راهبرد هايي براي بهبود و شرايط انجام دادن تكاليف درسي مؤثر واقع مي شود ؟ چه ويژگي هايي بايددردانش آموزان باشد تا آن ها بدون هيچ مشكلي تكليف را انجام بدهند و تمرين كنند(بازرگان،1379).
تحقيق حاضر سعي دارد برپايه مبناي نظري و عملي،ارائه تكليف به روش حل تمرين كه يكي از روش هاي رايج در آموزش و پرورش كشورمان است ،رابيازمايد،وتاثيرآن رابر عملكرد تحصيلي دانش آموزان بسنجد ، و در حد امكان نقش ارائه تكليف به روش حل تمرين را در بهبود امر آموزش روشن تر سازد.

فهرست مطالب به شرح زیر می باشد:
فصل اول : کلیات
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مساله 4
1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق 6
1-4 اهداف پژوهش 9
1-5 فرضیه های تحقیق 9
1-6 تعاریف نظری 10
1-7 تعاریف عملیاتی 10
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
2- 1 مقدمه 12
2- 2 مبانی نظری 13
2-2-1 تاریخچه تکلیف شب 14
2-3 انواع ارائه تکلیف شب 15
2-3-1 تکلیف تمرینی 15
2-3-2 تکلیف آمادگی و آماده سازی 15
2-3-3 تکلیف بسطی و امتدادی 15
2-3-4 تکلیف خلاقیتی 16
2- 4 نظراندیشمندان تعلیم و تربیت درباره ارائه تکلیف شب 16
2-4-1 برونر 16
2-4-2 اسکینر 16
2-4-3 ثورندایک 17
2-5 خصوصیات تکلیف از نظر تحقیقات تربیتی 19
2-6 علل کم کاری و تنبلی دانش آموزان 20
2-7 تکلیف شب و اولیا 21
2-8 تکلیف شب و مدرسه 23
2-9 شناخت روش یادگیری کودک 24
2-10 شرایط وشتن تکلیف شب 25
2-10-1 هدف انجام تکلیف شب 25
2-10-2 آثار مثبت تکلیف شب 26
2-10-3 آثار منفی تکلیف شب 26
2-11 چگونه دانش آموزان را تکلیف پذیر کنیم؟ 27
2-11-1 وقت انجام تکلیف شب 27
2-11-2 نقش والدین در انجام تکلیف شب 28
2-12 نظریات موافقان ومخالفان تکلیف شب 29
2-13 اهمالکاری در انجام تکلیف شب 31
2-14 عوامل موثر در یادگیری 34
2-14-1 آمادگی 34
2-14-2 انگیزه و هدف 34
2-14-3 تجارب گذشته 34
2-14-4 موقعیت و محیط یادگیری 34
2-14-5 روش تدریس معلم 35
2-14-6 تمرین و تکرار 35
2-15 تمرین وتکلیف شب 35
2-16 کمک مدرسه در انجام تکلیف 36
2-17 ایجاد شرایط مطلوب برای انجام تکلیف شب 37
2-18 خصوصیات سطح سنی کودکان دوره دوم ابتدایی 37
2-18-1 خصوصیات بدنی 37
2-18-2 خصوصیات اجتماعی 38
2-18-3 خصوصیات عاطفی 39
2-18-4 خصوصیات ذهنی 39
2-19 عملکرد تحصیلی 40
2-19-1 پیشرفت 40
2-19-2 عملکرد تحصیلی 40
2-19-3 اسناد ها بعد از موفقیت و شکست 40
2-20 عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی 41
2-20-1 محیط خانواده 41
2-20-2 بی سوادی یا کم سوادی والدین 42
2-20-3 ناکافی بودن امکانات داخل خانه 42
2-20-4 فقراقتصادی 43
2-20-5 معلمان و اولیای مدرسه 43
2- 21 تأثیر عملکرد تحصیلی بر انگیزش و یادگیری 43
2-22 خسارت های مستقیم افت تحصیلی 44
2-23 خسارت های غیر مستقیم افت تحصیلی 44
2-24 نحوه برخورد با عملکرد تحصیلی دانش آموزان 46
2-24-1 عوامل روحی و روانی افت تحصیلی  

مطالب دیگر:
📝57-مطالعه تطابقی روشهای بررسی آسیب پذیری كیفی سازه ها در زمین لرزه با توابع ارزیابی تحلیلی📝58-بررسی روش فنر معادل ارتجاعی در تحلیل خطی پی های گسترده📝59-تحلیل وضعیت ایران در شبكه تركیبی حمل و نقل آسیا📝60-تحلیل غیر خطی هندسی دینامیكی پوسته های انحنادار با استفاده از اجزای خمیده📝61-كاربرد روش المان مجزا در تحلیل روسازی ها📝63-معرفی یكروش برای تحلیل دادههای تصادفات در میدان های چندخطه با استفاده از دبی و مسیر وسایل نقلیه📝64-تصحیح تحلیل دو بعدی جریان در رودخانه با استفاده از مقادیر دقیق یك بعدی📝65-كاربرد تحلیل آماری چند متغیره جهت مدیریت آب های زیرزمینی در یك سفره ساحلی📝66-كاربرد روش بی­نیاز از از عملیات ماتریسی گالركین – حجم محدود در نرم افزار NASIR برای تحلیل مسائل تحت بارگذاری تنش­ صفحه ای📝67-تحلیل صفحات ایزوتروپ و كامپوزیت با استفاده از روش بدون المان گالركین📝68-بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی اثر خوردگی آرماتور بر مقاومت و شكل‌پذیری ستونهای بتن‌آرمه تحت اثر بار محوری و مقاوم سازی با الیاف كامپوزیتی FRP📝69-بررسی و تحلیل عددی اثر اشباع شدن خاكریز در ناپایداری دیوار خاك مسلح با ژئوسنتتیك📝70-توسعه و كاربرد نرم افزار تحلیل توزیع حرارت ناشی از هیدراسیون سیمان در ساخت لایه ای سدهای RCC📝71-بررسی تحلیلی خصوصیات انتشار امواج در محیط های متخلخل اشباع📝72-تحلیل دینامیكی سد خاكی ماملو📝73-تحلیل اجزای كف ستون ها تحت بار فشاری توام با برون محوری📝74-معیار گسیختگی غیر خطی برای تحلیل سدهای بتنی غلطكی (RCC)📝75-تحلیل سه بعدی انتقال تنش در هسته رسی سدهای خاكی واقع در دره های تنگ📝76-تحلیل تنش- كرنش استاتیكی سدهای خاكی با هسته آسفالتی📝77-تحلیل دینامیكی سد مسجد سلیمان📝78-یك مدل عددی تسخیر شوك برای تحلیل بالاروی امواج بلند📝79-حل تحلیلی مسئله ردیابی ترك در یك تیر عمیق كنسولی📝80-تأثیر اندركنش خاك و سازه بر صحت نتایج تحلیل استاتیكی غیر خطی در استاندارد ASCE 41📝81-بررسی روابط تحلیلی حاكم بر نشست در خطوط ریلی بالاستی📝82-تحلیل آماری اثر TDS بر حذف مواد آلی كربنی و تولید لجن در تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال اصلاح شده