بررسی رفتار خمشی تیرهای بتنی مصلح تولید شده از سنگدانه های پوسته نخل روغنی-31023455

دانلود فایل کامل در قالب فایل word و متشکل از 14 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد. بخشی از محتوای فایل دانلودی :: 1-مقدمه: کشور مالزی معمولا بیشتر از نصف کل روغن نخل جهان را تولید میکند،درختان نخل سرتاسر4.05میلیون هبررسی رفتار خمشی تیرهای بتنی مصلح تولید شده از سنگدانه های پوسته نخل روغنی|31023677|iuh|خمشی تیرهای بتنی,سنگدانه های پوسته
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان بررسی رفتار خمشی تیرهای بتنی مصلح تولید شده از سنگدانه های پوسته نخل روغنی وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

دانلود فایل کامل
در قالب فایل word و متشکل از 14 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

بخشی از محتوای فایل دانلودی ::


1-مقدمه:کشور مالزی معمولا بیشتر از نصف کل روغن نخل جهان را تولید میکند،درختان نخل سرتاسر4.05میلیون هکتار از سرزمینهای این کشور را پوشانده است ودرحدود18.88تن در هر هکتار خوشه میوه تازه محصول میدهد.( )1در مکنهیی که فرایند استخراج روغن از خوشه میوه تازه انجام میشود،مواد زاید جامدومایع زیادیمعمولا وجود دارد.این زایدات شامل خوشه های خالی میوه ها،فیبرها،میوه ها وفاضلاب حاصل از آنها است. در حقیقت خوشه های میوه تازه فقط شامل5.5%میوه می شود.( )وبیش از چهار میلیون تن از پوسته نخل روغنی( )در سال زباله جامد حاصل میشود این زباله ها معمولا بی مصرفندوهمواره در پایان کار سوزانده میشوند.این پوسته در همه جا در دپوهایی مانند شکل (4)وجود دارد.