بررسی روش های استفاده از متون علمی رشته شیمی-30014728

فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: 101 هدف کلی: آشنا نمودن دانشجویان با انواع منابع شیمی وروش علمی استفاده از آنها عناوین مطالب درس: بخش اول معرفی دائر المعا رفها ، دستنامه ها فرهنگها وروش علمی استفاده از آنها بخش دوم معر فی چکیده نامه های شیمی ،نمایبررسی روش های استفاده از متون علمی رشته شیمی|30014950|iuh|بررسی روش های استفاده از متون علمی رشته شیمی
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان بررسی روش های استفاده از متون علمی رشته شیمی وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

فرمت فایل: پاورپوینتتعداد اسلاید: 101هدف کلی:آشنا نمودن دانشجویان با انواع منابع شیمی وروش علمی استفاده از آنهاعناوین مطالب درس:بخش اولمعرفی دائر المعا رفها ، دستنامه ها فرهنگها وروش علمی استفاده از آنهابخش دوممعر فی چکیده نامه های شیمی ،نمایه نامه هاوراهنماهای آنها ،روش استفاده از نمایه نامه ها چکیده نا مه های شیمی برای جستجوی چکیده های موردنظرروش دستیابی به متون اصلی با استفاده از چکیده هامتون علمي كه در حال حاضر به دو صورت چاپي و الكترونيكي (CD ها ، اينترنت و …) تهيه و منتشر مي‌شوند را مي‌توان به دو دسته تقسيم كرد.الف :1 دائر المعارفها Encyclopaedia كه خود به دو دسته عمومي و اختصاصي تقسيم مي‌شوند.2 دستنامه‌ها Hand books3 فرهنگ‌ها ، Dictionary ها كه شامل انواع عمومي و اختصاصي هستند.ب :1 کتاب‌ها2 نشريات دوره‌اي Perodicals3 رساله‌هاي تحقيقي4 گزارش‌هاي فني5 خلاصه مذاكرات كنفرانس‌هاي علمي6 سندهاي ثبت اختراع7 گزارشهای علمی